Novel’s lessen van De Macht van de Millennial

Samen met Pakhuis de Zwijger organiseerde Novel op dinsdag 21 februari het programma De Macht van de Millenial: ruim 400 millennials kwamen samen om te praten over de verkiezingen. Novel-partner Maurice Seleky ging als moderator in gesprek met Tim Hofman (De Stembus 2017), Casper Sikkema (VICE), Cemil Yilmaz (Jongerenkieswijzer) en Des Balentien (You Gotta Believe). Er heerste een sense of urgency: millennials moeten zich met de politiek gaan bemoeien. Maar waar lopen ze tegenaan? Wij zetten de belangrijkste inzichten van de avond op een rij.


Door Josien Verwoerd


Millennials kunnen de verkiezingen bepalen


“Godzijdank hebben wij hier onze polderpolitiek!”, zegt Casper Sikkema, hoofdredacteur van VICE. Het Nederlands democratisch stelsel is een model waarin verschillende meningen samenkomen. Dat moeten we waarderen, en daar moeten we gebruik van maken. Volgens Tim Hofman moeten we het zelfs vieren: verkiezingen zijn een belangrijke dag voor een democratie – waarom krijgen mensen geen vrij op 15 maart? Millennials (jongeren tussen 18 en 35 jaar) vormen al jaren het hoogste percentage niet-stemmers (56%). Er zijn dit jaar in Nederland 850.000 jongeren die voor het eerst mogen stemmen: hun stemmen alleen zijn al goed voor 13 zetels. Alle Millennials samen zouden de samenstelling van de kamer drastisch kunnen veranderen. ‘Wij kunnen de politiek sturen: politici zijn uiteindelijk onze speelpoppen,’ aldus Tim Hofman. Stemmen geeft ons die macht. ‘Met je handen ervan aftrekken, bereik je niks.’Millennials en politici moeten dichter bij elkaar gebracht worden


Ook door middel van scherpe journalistiek kunnen burgers druk uitoefenen op de politici in Den Haag. Het panel bespreekt uitgebreid de disconnect tussen millennials en het politieke discours. Cemil Yilmaz legt uit: ‘De politiek mag transparanter – wat zijn bijvoorbeeld concrete prestaties van de partijen? Bovendien moeten we politici weer op hun vingers durven tikken, en niet meegaan met hun spel’. Ook Des Balentien vindt dat politici niet oprecht betrokken zijn met jongeren. Jongeren worden gezien als ‘informatie’ voor het partijprogramma. Des Balentien betoogt voor meer oprechtheid, meer real talk. Volgens Casper Sikkema hebben millennials dan ook behoefte aan subjectiever, en daarmee waarachtiger nieuws. ‘Onze generatie heeft een enorme bullshitradar - wij zien door de zogenaamde neutraliteit van oude media heen’. Maar er zit niet alleen ruis tussen jongeren en politiek – ook tussen de verschillende jongeren zelf is te weinig contact. Ruben Treurniet van Waaromkiesjij.nl stipt aan: ‘we zitten allemaal in onze eigen bubbel’.


Millennials willen authenticiteit in media en politiek


Hoe kan de politiek millennials dan bereiken, maar vooral, hoe bereiken millennials de politiek? De Macht van de Millennial bood ook een podium aan jongereninitiatieven die op hun eigen wijze dit probleem aanpakken, bijvoorbeeld aan De Jonge Klimaatbeweging, De Culturele Coalitie, en Hope XXL. Verschillende initiatieven die elk hun eigen vorm kiezen, maar allen met een belangrijk uitgangspunt: millennials willen gehoord worden, en zich gewaardeerd voelen. De kernwaarde is het werken vanuit authenticiteit. Volgens Cemil Yilmaz zit hun macht in de som der delen: ‘VICE, Jongerenkieswijzer, De Stembus, You Gotta Believe: verschillende initiatieven bereiken allemaal op een eigen manier een ander stukje publiek. En dat is belangrijk.’Millennials give a shit.


Als er één ding is gebleken tijdens De Macht van de Millennial, is het dat jongeren wel degelijk geëngageerd zijn. Maar door de information overload van de vele verschillende media, moeten zij wel bereikt worden, en ruimte krijgen om een weloverwogen keuze te maken rondom hun eigen waarden. Deze derde editie van Millennial Matters werd krachtig afgesloten door een voordracht van rapper Massih Hutak. Als reactie op de brief van Mark Rutte ‘Aan alle Nederlanders’, schreef hij zijn eigen brief ‘Aan alle jongeren van Nederland’. Hierin roept Hutak jongeren op hun macht uit te oefenen, via social media, maar vooral via hun stem: ‘Niet stemmen betekent opgeven. Opgeven betekent geen verantwoordelijkheid nemen. Wat krijg je als je geen verantwoordelijkheid neemt en niks doet? Een felicitatie. Van DJ Khaled. Want you played yourself.’


Het uitverkochte programma was ook via livestream te volgen. Je kunt De Macht van de Millennial hier terugkijken.


Organisatoren Dymphie Braun en Maurice Seleky vertellen over hun motivatie en samenwerking voor dit derde programma van de programmareeks Millennial Matters.


Meer weten over het bereiken en mobiliseren van millennials? Maak een afspraak met Maurice.