Novel interviewt: Anne Scheltema Beduin

Novel interviewt wekelijks inspirerende personen die maatschappelijke waarde toevoegen met hun werk. Deze week spreken we met Anne Scheltema Beduin (1984), sinds 2013 werkzaam als algemeen directeur van Transparency International Nederland (TI-NL). Transparency International is een internationale NGO die als taak heeft wereldwijd corruptie te bestrijden. TI-NL kijkt hierbij naar verbetering van integriteit, transparantie en verantwoording in de Nederlandse samenleving. Anne vertelde ons hoe belangrijk het is dat burgers hun overheid moeten kunnen vertrouwen.


Door Josien Verwoerd


Wat zijn jouw verantwoordelijkheden binnen de organisatie?


Als algemeen directeur van Transparency International Nederland ben ik verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid dat door het bestuur wordt uitgestippeld. Ik houd me veelal bezig met de inhoudelijke kant van de projecten en draag hiervoor de eindverantwoordelijkheid op directeursniveau. Ook vervul ik een belangrijke rol in het onderhouden van contacten met relevante stakeholders en werk ik voortdurend aan de uitbreiding van het netwerk van TI-NL. Mijn werk varieert van het doen van onderzoek en schrijven van rapporten of lobbyen voor anti-corruptiewetgeving tot het houden van lezingen op universiteiten of het geven van speeches op conferenties over fraude en corruptie. Maar ook meer praktische zaken, zoals het organiseren van bijeenkomsten en vergaderingen en het managen van het kantoor van TI-NL.


Wat zijn op dit moment de meest urgente vraagstukken voor jullie?


Hoe bereiken wij een breder publiek, met een relatief "onsexy" onderwerp als anti-corruptie of integriteit? In Nederland bestaat nog vaak de veronderstelling dat corruptie vooral een probleem is dat speelt in willekeurige bananenrepublieken, waar het gaat om enveloppen met geld die worden rond geschoven. Dit is onjuist, hooguit is corruptie hier minder aan de oppervlakte en geraffineerder. Bovendien heeft Nederland, waar enorme geldstromen doorheen vloeien, een grote verantwoordelijkheid corruptie wereldwijd een halt toe te roepen.


Welke waarde proberen jullie met de organisatie toe te voegen aan de maatschappij?


Corruptie is de grondoorzaak van veel dingen die fout gaan in de wereld: vanwege corruptie nemen mensen met macht verkeerde beslissingen ten behoeve van hun eigen belang en wordt de integriteit van bijvoorbeeld democratische processen aangetast. Hierdoor komt geld op de verkeerde plekken terecht, bijvoorbeeld in de zakken van rijke projectontwikkelaars of familieleden van politici. Vaak gaat het ook nog eens om publiek geld (belastinggeld), dat bedoeld is voor publieke bestemmingen, zoals scholen of ziekenhuizen. En bovendien neemt, als dergelijke zaken aan het licht komen - hetgeen steeds vaker het geval lijkt - keer op keer het vertrouwen in de overheid en politiek af.


Op macroniveau is corruptie de oorzaak van oorlogen, mensenrechtenschendingen en ernstige milieuvervuiling. Zo lang mensen hun zakken vullen ten koste van anderen, is er voor TI-NL werk aan de winkel!


Waarom vind je dat belangrijk?


Voor een goed functionerende samenleving is het essentieel dat burgers kunnen vertrouwen dat hun overheid doet wat hij belooft en de belangen van de burgers dient. Maar ook is het belangrijk dat een bedrijf zich netjes gedraagt en geen ambtenaren omkoopt om een goed contract binnen te slepen. Dat is niet alleen oneerlijk ten opzichte van andere, concurrerende bedrijven, maar ook ten opzichte van burgers die vertrouwen op een overheid die kiest voor kwaliteit en een goede prijs, en niet voor het bedrijf dat de zakken van ambtenaren het best weet te vullen.


Welk doel wil je de komende jaren verwezenlijkt hebben?


Ik wil dat Transparency International net zo bekend is als Amnesty International! We zijn afhankelijk van particuliere financiƫle bijdragen en de steun van een breed publiek: die moeten we zien te bereiken.


Van welke changemaker kunnen we wat jou betreft nog wat opsteken?


Ik ben erg onder de indruk van Mark Woerde, de bedenker van 'Sweetie' (een digitaal Filipijns lokmeisje om pedofiele online sekstoeristen op te sporen). Met zijn innovatieve en prosociale marketing bereikte hij miljoenen mensen en voegde hij daadwerkelijk waarde toe op een onderwerp dat bijna niemand ongeroerd laat. Een reclamemaker turns crimefighter: wat wil je nog meer? Ik vind Mark Woerde een inspirator omdat ik geloof dat iedereen, op zijn of haar eigen manier, kan bijdragen aan een betere wereld, als we de oogkleppen afzetten en de tunnelvisie loslaten. Zijn actie is een goed voorbeeld daarvan. We moeten af van onze eilandjes en onze obsessie met rijkdom en eigendom. Natuurlijk mag er geld verdiend worden, maar niet ten koste van anderen.


Voor meer informatie over het belangrijke werk van Transparency International Nederland, bezoek www.transparency.nl.


Help Transparency International Nederland in haar strijd tegen corruptie met een financiƫle bijdrage via het rekeningnummer NL42 RABO 0350 0725 90 t.g.v. Transparency International Nederland.


Wil je je graag actief inzetten voor corruptiebestrijding, word dan lid van Transparency International Nederland. Sinds 2016 heeft TI-NL naast haar reguliere lidmaatschap voor individuele leden ook een speciaal lidmaatschap voor studenten en Young Professionals die zich in willen zetten tegen corruptie: Young-TI.