Novel interviewt: Eric Traa

Novel interviewt wekelijks inspirerende personen die maatschappelijke waarden toevoegen met hun werk. Deze week spreken we met Eric Traa, Senior Relatiemanager bij Rabobank Amsterdam. Ook is hij één van de initiatiefnemers van het netwerkplatform Amsterdam &Co, een actief netwerk van betrokken Amsterdammers. Eric gelooft in de sociale verantwoordelijkheid en kracht van de bank, in het belang van cultuur voor de stad en in het verbinden van mensen.


Door Josien Verwoerd


Wat zijn jouw verantwoordelijkheden binnen de organisatie?


Mijn grootste verantwoordelijkheid is het vertegenwoordigen van de bank en het bedrijfsleven van de stad, en het versterken van haar netwerken op internationaal niveau. Daartoe ga ik veel mee op handelsreizen van de Rabobank. Verder adviseer ik de directie over strategische issues in de stad. In praktijk hou ik me dus op verschillende manieren bezig met de maatschappelijke ontwikkeling van en in Amsterdam. Ook ben ik voorzitter van de coöperatie-commissie die een bestemming zoekt voor de winst van de bank: hoe kunnen we dat geld op een zo goed mogelijke manier terug laten vloeien naar de stad Amsterdam? Daar geef ik sturing aan.


Ik ben al 31 jaar bankier, maar heb nu een heel andere rol aangenomen waarin ik voor de stad de nodige verantwoordelijkheid wil nemen. Soms heb ik het gevoel dat ik niet alleen voor Rabobank Amsterdam werk, maar ook voor de stad Amsterdam zelf.


Wat zijn momenteel urgente vraagstukken voor jullie?


Wij houden ons op dit moment met vier vraagstukken bezig: ten eerste willen wij de gemeente helpen bij de verdere internationalisering van de stad. Amsterdam moet internationaal hoog op de kalender staan. Ten tweede maken we ons druk om de verdere ontwikkeling van educatie; we maken ons met name zorgen over het basisonderwijs in de randgebieden van de stad. Food blijft een belangrijk vraagstuk voor ons. Bij voedselzaken liggen ook de roots van onze bank. We maken ons zorgen over voedselschaarste in de toekomst en vinden het problematisch dat ons voedsel 36.000 kilometer onderweg is voor het Amsterdam bereikt. Die afstand kunnen we nooit terugbrengen naar nul, maar wel terugbrengen naar 11 of 12.000 kilometer, en daartoe hebben we een aantal projecten gestart. Tenslotte willen we de buurten van Amsterdam sterker maken, door ons coöperatief dividend weg te geven aan de delen van de stad die dat geld het meest nodig hebben.


Welke waarden proberen jullie met Rabobank Amsterdam toe te voegen aan de maatschappij?


Ik vind het vanzelfsprekend dat wij sociale verantwoordelijkheid nemen in de stad Amsterdam, omdat wij een coöperatieve organisatie zijn. Dat zijn we al heel lang – maar in Amsterdam zijn we eigenlijk nog een heel jonge bank. We maken ons sterk om de sociale cohesie van de stad te verbeteren: als het met de stad goed gaat, gaat het met onze klanten goed, en gaat het met de bank ook goed. En als het met de bank goed gaat kunnen we dat geld weer terug laten vloeien naar de stad op sociaal gebied.


De waarde die ik met mijn eigen werk toevoeg binnen deze sociale verantwoordelijkheid is mijn kennis van het netwerk en over de kunst van het verbinden. Ik wil mensen helpen hun ambities waar te maken, en durf daarbij voor mogelijkheden ook over landsgrenzen heen te kijken. Ook denk ik dat mijn toewijding aan de stad Amsterdam een grote waarde is in mijn werk: mijn werk bevestigt voor mij telkens hoe belangrijk het is om als bank – en bankier – op deze sociale manier in de maatschappij te staan.


Zo vind ik het mooi om de corporate wereld te betrekken bij de maatschappelijke thema’s van de stad. Daartussen zit namelijk een groot gat, waar belangrijke winst te behalen is. Cultuur heeft enorme waarde voor de economie voor de stad, maar ook daarbuiten. Daarom is Rabobank Amsterdam een belangrijke sponsor voor Toneelgroep Amsterdam, Holland Festival, en het Stedelijk Museum. Als ik met Toneelgroep Amsterdam meereis naar Londen, bijvoorbeeld, openen zij daar deuren voor ons die wij zelf niet kunnen openen. Zo hebben wij ontdekt hoe belangrijk de kracht van cultuur is, ook in het doen van zaken.


Van welke changemaker kunnen we wat jou betreft nog wat opsteken?


Ik heb twee helden in deze stad die ik zou willen noemen, en dat zijn twee uitersten. De eerste is Ivo van Hove, de directeur van Toneelgroep Amsterdam. De inhoud van zijn toneelstukken en zijn ongelofelijke kracht in het buitenland inspireren mij op een manier waar ik inhoudelijk iets mee kan, maar ook in mijn manier van zaken doen. Zo draaien de stukken die hij en Toneelgroep Amsterdam produceren vaak om leiderschap, een belangrijk thema wat wij ook met onze relaties bezien en bespreken. Op die manier heeft Ivo’s werk niet alleen inhoudelijke waarde voor mij persoonlijk, maar ook voor de zakenrelaties van de Rabobank, en de stad.


De andere inspirator is James Veenhoff, oprichter van onder andere de Amsterdam Fashionweek en House of Denim, en nu directeur van consultancybureau Fronteer. Hij is iemand die, net als ik, enorm van de stad Amsterdam houdt, en met zijn werk de stad wil helpen in ontwikkeling. Alleen doet hij dat vanuit een totaal andere branche, vanuit de creatieve hoek. Die creatieve aanpak is precies hoe hij en Ivo mij in mijn eigen werk kunnen inspireren.


Ga voor meer informatie over de lokale initiatieven van Rabobank Amsterdam naar de website.


Meer weten over het netwerkplatform Amsterdam&Co? Kijk op amsterdamenco.nl wat jij en/of jouw bedrijf voor de stad Amsterdam kunnen betekenen.


Lees hier over de samenwerking tussen Novel en Rabobank Amsterdam.