Novel jaaroverzicht 2016

Nu de kruitdampen van de jaarwisseling weer zijn gaan liggen, blikken we bij Novel graag terug op enkele hoogtepunten van 2016.


Door Maurice Seleky


Januari

Novel organiseerde samen met Castrum Peregrini de feestelijke opening van de co-working space op de monumentale Beulingstraat 10 in Amsterdam. Oud-minister Hedy D’Ancona hield een bezielende openingstoespraak.


Februari

De European League of Institutes of the Arts schakelde Novel in voor strategisch advies rondom het internationale kunstenfestival NEU NOW. Ook vierden wij met trots het 4-jarig bestaan van ons project SSBA Salon voor de Stadsschouwburg Amsterdam.


Maart

De Nationale Opera organiseerde de eerste editie van Opera Forward Festival. Novel voerde samen met DNO een collaboratieve campagne om het festival te introduceren bij een nieuwe generatie operabezoekers.Promotiefilm van Opera Forward Festival '16.


April

Novel organiseerde voor Triodos Bank speciale filmvertoningen van de documentaire Normal is Over. Voor De Nieuwe Kerk Amsterdam werkten we aan conceptontwikkeling voor een nieuwe tentoonstelling in 2017. Ook ondersteunden we LOGEX, het rekencentrum voor medisch Nederland.


Mei

Het Concertgebouw koos voor Novel bij de strategische aanscherping van TRACKS, hun concertserie voor jongvolwassenen. Daarnaast werkten we voor de Citizen Artist Incubator, een project van componist Merlijn Twaalfhoven.


Juni

Novel mocht aan de slag voor modeontwerper Thijs Verhaar. Ook begon onze samenwerking met de organisatie achter de Strijkkwartet Biënnale Amsterdam, die voor het eerst plaatsvindt in januari 2018.


Het Concertgebouw, Museumplein, Amsterdam.


Juli

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst verzocht Novel een kwalitatief onderzoek te doen naar culturele diversiteit in de Amsterdamse cultuursector. Het Instituut voor Publieke Waarden, Novel en Multitude lanceerden OpenEmbassy, een helpdesk voor statushouders.


Augustus

De Dutch Directors Guild selecteerde Novel voor een PR-campagne rondom culturele diversiteit in de Nederlandse filmindustrie. BCA (Bedrijfs Cultureel Abonnement) schakelde Novel in voor de rebranding van hun merk.


September

Novel nam deel aan een grootscheepse culturele handelsmissie vanuit Amsterdam naar New York. In samenwerking met Cultuurmarketing organiseerde Novel in de Stadsschouwburg Amsterdam een seminar over culturele diversiteit in de cultuursector.


Novel-partner Maurice Seleky modereert het seminar over diversiteit.


Oktober

Het Stadsarchief Amsterdam, het historisch documentatiecentrum van de stad Amsterdam, ging met Novel samenwerken aan de strategische herpositionering van de publieksdiensten.


November

Voor Rabobank Amsterdam verzorgde Novel communicatie rondom het programma WorldTalks &Co naar aanleiding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de overwinning van Donald Trump.


December

Novel voerde een campagne rondom het 20-jarig bestaan van het Prins Claus Fonds en een politieke influencercampagne voor het DeLaMar Theater rondom het toneelstuk Palm Springs.


Wij zijn al onze opdrachtgevers en partners dankbaar voor de mooie projecten in 2016 en kijken vol verwachting uit naar een productief en vruchtbaar 2017.


Samenwerken? Neem contact op via maurice@novelworks.nl.


Lees ook:
10 tips voor een inclusieve en meer diverse raad van toezicht.
De 5 belangrijkste trends van 2016.


Max van Weezel, Charles Groenhuijsen en Ronald Plasterk in het DeLaMar.