Inhoudelijke bijdrage Novel aan Cultuur in Beeld

Op woensdag 7 december 2016 vindt in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam de jaarlijkse kunst- en cultuurconferentie Cultuur in Beeld plaats, georganiseerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit jaar staan de thema’s diversiteit en verbinding centraal, waarover meer dan 70 deelprogramma’s zijn georganiseerd. Novel-partners Maurice Seleky en Maarten Bul werden uitgenodigd om vanuit hun expertise een bijdrage te leveren aan dit belangrijke initiatief.


De maatschappij verandert en wordt steeds diverser. Dat maakt het leggen van verbindingen de grootste opgave van vandaag de dag. Kunst en cultuur hebben de potentie om een positieve bijdrage te leveren aan een open en verbonden samenleving. Maurice Seleky modereert in dit kader drie deelprogramma’s, voor het oog van in totaal meer dan duizend betrokkenen uit de kunst- en cultuursector.


Tijdens het programma ‘Ruimte voor nieuwe verhalen’ wordt ingegaan op de kracht van verhalen. Hoe kan een alternatieve vertelling ertoe bijdragen dat de cultuursector een betere weerspiegeling van het DNA van héél Nederland is? De workshop ‘Van buiten naar binnen: diversiteit in personeelsbeleid’ laat zien met welke aanpak diversiteit leidt tot meer creativiteit, flexibiliteit en innovatie binnen de organisatie. In het programma ‘De betrokken kunstenaar’ kijken de sprekers naar de vraag hoe kunst en cultuur zich moeten verhouden tot de samenleving, maar ook naar hoe zij hieraan een bijdrage kunnen leveren.


Voor het programma ‘Hoe denkt de sector zelf over diversiteit in toezicht?’ is Maarten Bul gevraagd om een gastlezing te geven. Hij deelt hierbij zijn kennis over het belang van een diverse Raad van Toezicht voor een succesvolle organisatie, en laat zien op welke manier dit te realiseren is. Lees het eerder verschenen artikel waarin hij uiteenzet hoe een diverse raad het verschil kan maken voor een organisatie. Complementeer dit met de 10 concrete adviezen die Maurice Seleky gaf om dit in praktijk te brengen.


Ga naar de website van Cultuur in Beeld voor meer informatie over de dag en de deelprogramma’s.


Lees hier ons verslag van het seminar over diversiteit in de cultuursector dat we samen gaven met Cultuurmarketing.