The Meaningful Communicator: wat kan Obama ons leren

Het einde van het presidentschap van Barack Obama luidt op vele fronten een tijd van ingrijpende veranderingen in. Met Obama vertrekt ook een meester in betekenisvolle communicatie. Wat maakt communicatie betekenisvol? Bij Novel hanteren we de volgende definitie: het presenteren van kwalitatieve inhoud in een aantrekkelijke vorm vanuit gemeenschappelijke waarden. Novel licht drie elementen van Obama als meaningful communicator uit.


Door Maurice Seleky


1. De schrijver

Barack Obama is in alle opzichten een man van letteren – een lezer én een schrijver. Opgeleid als jurist was hij in 1990 de eerste Afro-Amerikaanse hoofdredacteur van de Harvard Law Review, een van de meest vooraanstaande juridische tijdschriften van de Verenigde Staten. In 1995 publiceerde hij het autobiografische boek Dreams of My Father. Hierin blikt hij, als zoon van een moeder uit Kansas en een vader uit Kenia, terug op zijn jeugd en zijn zoektocht naar identiteit. ‘My identity might begin with the fact of my race, but it didn't, couldn't end there. At least that's what I would choose to believe.’ In 2006 publiceerde hij The Audacity of Hope, een boek waarin hij het politieke programma ontvouwde van zijn latere presidentiële campagne. ‘I believe in evolution, scientific inquiry, and global warming; I believe in free speech, whether politically correct or politically incorrect, and I am suspicious of using government to impose anybody's religious beliefs - including my own - on nonbelievers.”


Obama in 1990 na zijn verkiezing als president van de Harvard Law Review.


2. De spreker

Barack Obama is een groot redenaar en heeft zijn snelle opkomst voor een belangrijk deel te danken aan zijn eloquentie. Hij is een meester in de vorm: zijn gevoel voor ritme, stiltes, timing en volume zijn subliem en hij blinkt uit in rake beeldspraak en effectieve stijlfiguren. ‘There's not a liberal America and a conservative America - there's the United States of America.’ Maar stijl gaat bij Obama vrijwel altijd hand in hand met substantie. ‘Issues are never simple. One thing I'm proud of is that very rarely will you hear me simplify the issues.’ Dat hij denkt vanuit de inhoud is terug te horen in zijn belangrijke speeches die hierdoor na lezing vaak zelfs nog aan kracht winnen. Maar het blijkt vooral uit zijn persconferenties, waarin hij – in lijn met zijn vroegere functie als docent constitutioneel recht aan de University of Chicago – weloverwogen en zorgvuldig de media te woord staat.3. De inspirator

Barack Obama is vanwege zijn professionele loopbaan en zijn onkreukbare levensstijl een rolmodel voor miljoenen mensen ter wereld. Ook op het gebied van communicatie. Wat opvalt is zijn waardige en respectvolle optreden ten opzichte van tegenstanders, ook als die zich te buiten gaan aan vijandigheid. ‘We all go forward with a presumption of good faith in our fellow citizens, because that presumption of good faith is essential to a vibrant and functioning democracy.’ Naast zijn natuurlijke gravitas heeft Obama humor en een onwrikbaar optimisme ingezet in zijn communicatie. En daarmee heeft hij overal op aarde talloze mensen blijvend geïnspireerd. ‘Democracy does not require uniformity. Our founders quarrelled and compromised, and expected us to do the same. But they knew that democracy does require a basic sense of solidarity – the idea that for all our outward differences, we are all in this together; that we rise or fall as one.’ Ook Novel deelt dit optimisme en blijft samen met opdrachtgevers en partners bouwen aan een betere wereld.


President Obama 'mic-drops' bij het Correspondents Dinner in 2016.


In november werkten wij voor de Rabobank en droegen wij bij aan de PR en communicatie van 'De Trump Editie' van WorldTalks &Co in de Stadsschouwburg.


Lees ons onderzoeksrapport over hoe macht aan het veranderen is: Trump, Vegans and the New Rules of Power.


Verder praten over betekenisvolle communicatie? Mail dan via maurice@novelworks.nl.