5 toonaangevende trends uit 2016

In 2016 verschenen er vanuit onze onderzoeksafdeling inzichtgevende rapporten. We brachten opvallende deep trends in de samenleving in kaart. 5 belangwekkende bevindingen lichten we voor je uit.


Door Mark de Boorder


1. Trump, Vegans and The New Rules of Power
Macht is van gedaante aan het veranderen. Onderdeel hiervan is dat de slagkracht van degenen op bepalende posities is afgenomen. Deze nieuwe constitutie van macht heeft tevens tot gevolg dat degenen die ernaar streven, als een raket, razendsnel hun doel kunnen bereiken. Aan de andere kant kunnen zij even snel weer van het toneel verdwijnen. Dit rapport legt bloot hoe deze dynamieken functioneren.


2. Hoe bewuste bedrijven de concurrentiestrijd kunnen winnen
Organisaties die levensvatbaar willen blijven zullen deze nieuwe regels van de macht in het achterhoofd moeten houden. Corporate Social Responsibility is hierbij van groot belang. Om een relevante en financieel voortvarende organisatie te blijven, moet hier echter wel op de juiste manier mee omgesprongen worden. Wij zetten 3 effectieve adviezen voor je uiteen.


3. The Paradoxicality of the Millenial Mentality
We leven in een realiteit waarbij millenials vaak worden neergezet als disruptieve kracht. Zij worden ervan beticht de economie en maatschappij te ontwrichten. Dit zou - ten opzichte van voorgaande generaties - voortkomen uit de behoefte om vrij en flex te zijn. Of flexwerken en flex-wonen bewuste keuzes zijn van millenials, of een noodzakelijk kwaad; dat lees je in dit trend report.


4. Diversiteit in toezicht gaat verder dan aanstelling
De samenleving is steeds diverser aan het worden. Culturele instellingen en bedrijven zien in toenemende mate in dat dit van meerwaarde kan zijn voor hun organisatie. In de praktijk blijkt dat zij het vaak lastig vinden om diversiteit op een effectieve manier te integreren binnen de eigen gelederen. Lees in dit artikel waarom een diverse Raad van Toezicht kan helpen om dit doel te verwezenlijken.


5. Can the Uber-Model Fix Everything?
Het technologisch vooruitgangsgeloof, waarbij technologie een oneindig potentieel heeft om de wereld te verbeteren, is hardnekkig. De nieuwste apps, smartphones en websites zorgen niet per definitie voor betere levensstandaarden. We zoomden in op de voor- en nadelen, zodat we in 2017 het 'meeste' kunnen halen uit technologie - zowel economisch als maatschappelijk.


Benieuwd hoe wij ons onderzoek inzetten om onze opdrachtgevers in 2017 met een vliegende start te laten beginnen? Neem dan contact met ons op via contact@novelworks.nl.